สวัสดีครับ ทางคณะผู้บริหาร บริษัท สยาม สเปลนดิด สตีล จำกัด ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเลื่อยใบเลื่อยสายพานที่ต่างประเทศในระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ซึ่งโรงงานแห่งนี้เปิดทำการมาแล้วเป็นเวลามากกว่า 20 ปี มีกำลังในการผลิตมากกว่าสามพันตันต่อปี รวมถึงได้รับชมการสาธิตกระบวนการต่อใบเลื่อยสายพาน สำหรับวัตถุประสงค์ของการเดินทางนั้น เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพใบเลื่อยสินค้าจากทางผู้ผลิตโดยตรง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใบเลื่อย กระบวนการต่อใบเลื่อยใหม่ๆ เครื่องเชื่อมชนิดใหม่ สุดท้ายนี้ ทางบริษัท สยาม สเปลนดิด สตีล จำกัด ขอขอบพระคุณสำหรับการตอนรับที่อบอุ่น