เหล็กหนีบคู่หลัง

เหล็กหนีบคู่หลัง จะติดตั้งอยู่ในเครื่องบีบฟันตัวหลัง (Shaper) อะไหล่นี้จะมีหน้าที่บีบขนาดฟันใบเลื่อยสายพานด้านข้าง ให้มีขนาดความหนาเท่ากันทุก ๆ ซี่ ทั้ง 2 ข้าง

หมวดหมู่: