ลวดเชื่อมอาร์กอน

ลวดเชื่อมอาร์กอน เป็นลวดเชื่อมขนาดบางที่ส่วนผสมของธาตุต่าง ๆ ซึ่งส่งเสริม ความทนทาน เหนียว เหมาะสำหรับงานเชื่อมประเภทต่าง ๆ เวลาเชื่อมนั้นลวดชนิดนี้จะถูกให้ความร้อน กระแสไฟฟ้า ความเร็วเดินลวด และแก๊ส โดยผ่านเครื่องเชื่อมประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น กระบวนการเชื่อมมิก-แม็ก (MIG-MAG) เป็นต้น กระบวนการเชื่อมรวมถึงลวดเชื่อมชนิดนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ในวงการต่อใบเลื่อยสายพาน เพราะช่วยให้ใบเลื่อยมีความทนทาน ยืดหยุ่น และรับแรงกระแทกเมื่อเลื่อยไม้ได้ดี

หมวดหมู่: