หมอน

หมอนเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่อยู่ภายในเครื่องบีบฟันตัวหน้า(Swage) เพื่อทำให้เครื่องบีบฟันเลื่อยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมวดหมู่: