เครื่องบีบตัวหน้า

เครื่องบีบตัวหน้าเป็นอุปกรณ์พรีเมี่ยมจากญี่ปุ่นหรือไทย มีหน้าที่บีบปลายฟันเลื่อยสายพานให้บานขึ้น ก่อนจะทำการความคุมขนาดฟันเลื่อย และแต้มสเตลไลท์ในลำดับต่อไป

หมวดหมู่: