เครื่องบีบตัวหลัง

หลังจากที่ถูกบีบฟันเลื่อยโดยใช้เครื่องบีบตัวหน้าเรียบร้อยแล้ว ฟันใบเลื่อยจะมีลักษณะที่บานขึ้นหรือบานเกิดขนาด แต่ยังไม่เข้ารูปทรง เครื่องบีบตัวหลัง จะทำหน้าที่ควบคุมความหนาของแต่ละฟันเลื่อยให้มีขนาดเท่าๆ กัน

หมวดหมู่: