ใบเลื่อยวงเดือนติดเล็บคาร์ไบด์

ใบเลื่อยวงเดือนติดเล็บคาร์ไบด์ หรือใบเลื่อยวงเดือน จะมีลักษณะเป็นแผ่นดิสและมีฟันเลื่อยแหลมคมตามส่วนโค้งของแผ่น ใบเลื่อยชนิดนี้เหมาะเลื่อยไม้ขนาดเล็กถึงกลาง พลาสติก รวมถึงโลหะบางชนิด ฯลฯ

หมวดหมู่: